New EU traceability requirements Webinar.

This webinar will be held in Norwegian / Swedish.

Webinaret er hovedsakelig rettet mot aktører innen sjømatindustrien, men vil være av interesse for alle som er opptatt av siste utvikling innen sporbarhet.

Arrangør: CodeIT og GS1 Norway.

23. juni, 2020. kl. 09:00 til ca. 10:00.

Del 1:

NS-EN 17099 – Ny europeisk standard for merking av fiskekasser.
GS1 Norway v/Terje Menkerud – Seniorrådgiver datafangst.

CEN har tatt frem en ny standard for merking av fiskekasser. Denne vil erstatte dagens standard NS9405 og vil fungere i hele Europa. Bli oppdatert på standarden og lær om hvordan denne vil gjøre hverdagen enklere for deg som aktør innen fisk- og havbruksnæringen.

Del 2:

CodeIT LegalPrint – Unik vektprogramvare for effektiv automatisering.
CodeIT AS v/Claes Park – Manager Software.

CodeIT har gjennom leveranser til prosess og sjømatindustrien utviklet godkjent teknologi for vektdata integrert i prosessløsningene. Der justerbestemmelser før var en hindring for god flyt, skaper CodeIT LegalPrint nå helt nye muligheter.

Stay updated.
Follow CodeIT on LinkedIn:

See possibilities?
Find out exactly how your operations can benefit from CodeIT. Contact us today.

Don't forget to share this!