Webinar Content

We help manufacturers worldwide to leverage their data to solve traceability and achieve new levels of production automation. What we do helps our clients to save costs, increase efficiencies, generate value, and drive sustainability and profitable growth - year after year.

Produktetikettering med direkte ERP integrasjon..

Sweden

Matindustrien.

- Hvordan CodeIT sikre sporbarhet, redusere tidsforbruket og menneskelige feil.

9:58

Play Video

Erfaringer med implementering og bruk av ny fiskekasseetikett.

Norway

Fisk- og sjømatindustrien.

- Fra tilpasning av den nye standarden for blant andre Cermaq og Sinkaberg-Hansen deler CodeIT sine erfaringer.
Klartekst eller koder og lenker – hva vil markedet ha?  Utfordringer og muligheter vi har sett så langt.

24:11

Play Video

Mer effektiv transport med ny etikettstandard​.

Norway

Fisk- og sjømatindustrien.

- Hvordan kan en europeisk standard for merking av sjømatprodukter bidra til en mer kostnadseffektiv og transparent transport til Europa?

15:22

Play Video

Riktig merking gjør sporbarhet mulig​.

Norway

Fisk- og sjømatindustrien.

CodeIT deler av sin unike erfaring og kunnskap om merking og sporing, knyttet til krav, standarder, teknologier og ikke minst samhandling mellom grunndata, produksjon og salgsdata for sjømatindustrien.

15:15

Play Video

Blockchain / merking og sporing.

Norway

Fisk- og sjømatindustrien.

Del 1: GS1 - Nøkkelen til blockchain sporing!

Del 2: Riktig merking gjør sporbarhet mulig​.

53:11

Play Video

Åpenhet lønner seg​

Norway

Fisk- og sjømatindustrien.

Åpne standardløsninger gir konkurransefortrinn i hele verdikjeden! MOWI effektiviserer sine kjerneprosesser og bygger forbrukertillit med åpne løsninger.

16:43

Play Video

Standarder og teknologi for sjømatindustrien. 

Norway

Fisk- og sjømatindustrien.

Del 1: «Forbrukerne krever bedre sporbarhet og teknologien gir oss muligheten»

Del 2: «Åpenhet lønner seg​»

53:11

Play Video

CodeIT LegalPrint

Sweden

Fisk- og sjømatindustrien.

CodeIT har gjennom leveranser til prosess og sjømatindustrien utviklet godkjent teknologi for vektdata integrert i prosessløsningene. Der justerbestemmelser før var en hindring for god flyt, skaper CodeIT LegalPrint nå helt nye muligheter.

31:07

Play Video

Ny europeisk standard for merking av fisk og sjømat. 

Norway

Fisk- og sjømatindustrien.

Del 1: Ny europeisk standard for merking av fiskekasser.

Del 2: CodeIT LegalPrint – Unik vektprogramvare for effektiv automatisering.

56:42

Play Video

We use Vimeo as our video streaming platform. If it is not supported in your region, please get in touch with us for alternative ways to view our videos.

CodeIT-logo